Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) €257,020 (Sin IVA)
Bavaria Vision 42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) €372,575 (Sin IVA)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'1 "(11.31m) €271,427 (Sin IVA)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) €770,858 (Sin IVA)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) €735,808 (Sin IVA)
Bavaria C42

Bavaria C42

42'4 "(12.9m) €318,415 (Sin IVA)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9 "(9.99m) €180,952 (Sin IVA)