Bavaria Vision 42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) €312,797 (Sin IVA)
Bavaria Estilo C50

Bavaria C50 Style

50'7 "(15.43m) €540,660 (Sin IVA)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9 "(9.99m) €184,182 (Sin IVA)
Bavaria C46 - Nuevo modelo

Bavaria C46 - New model

47'7 "(14.5m) €434,820 (Sin IVA)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'1 "(11.31m) €281,260 (Sin IVA)
Bavaria C42

Bavaria C42

42'4 "(12.9m) €332,885 (Sin IVA)
Bavaria C38

Bavaria C38

36'1 "(10.99m) €277,890 (Sin IVA)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'8 "(16.67m) €680,078 (Sin IVA)
Bavaria C42

Bavaria C42

42'4 "(12.9m) €331,885 (Sin IVA)
Bavaria Estilo C45

Bavaria C45 Style

46'2 "(14.07m) €460,461 (Sin IVA)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) €790,368 (Sin IVA)
Bavaria C46 - Nuevo modelo - Carta

Bavaria C46 - New model - Charter

47'7 "(14.5m) €426,916 (Sin IVA)