Bavaria Vision 42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) 218,830 € (Sin IVA)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

34'0 "(10.36m) £ 140,906 (IVA Inc.)
Bavaria C42

Bavaria C42

40'7 "(12.38m) 236,915 € (Sin IVA)
Bavaria Estilo C50

Bavaria C50 Style

52'6 "(15.99m) 409,615 € (Sin IVA)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 620,080 € (Sin IVA)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 547,841 € (Sin IVA)
Venta pendienteReducidoBavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

40'6 "(12.35m) 182,035 € (Sin IVA)
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

37'1 "(11.3m) 167,265 € (Sin IVA)
Bavaria C45

Bavaria C45

45'10 "(13.98m) 336,866 € (Sin IVA)
Nuevo modeloBavaria C42

Bavaria C42

40'7 "(12.38m) 272,109 € (Sin IVA)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) 258,515 € (Sin IVA)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9 "(9.99m) 130,715 € (Sin IVA)