Bavaria R40

Bavaria R40

40'0 "(12.19m) €468,133 (Sin IVA)
Bavaria VIDA 33 HT

Bavaria VIDA 33 HT

34'6 "(10.52m) €284,000 (Sin IVA)
Bavaria S33 abierto

Bavaria S33 Open

35'11 "(10.94m) €229,580 (Sin IVA)
Bavaria S30 abierto

Bavaria S30 Open

30'7 "(9.31m) €174,435 (Sin IVA)
Venta pendienteBavaria S29

Bavaria S29

28'9 "(8.76m) €165,255 (Sin IVA)
Bavaria SR41 HT

Bavaria SR41 HT

43'4 "(13.21m) €489,452 (IVA Inc.)
Bavaria S30 abierto

Bavaria S30 Open

30'7 "(9.31m) €150,999 (Sin IVA)
Bavaria SR41 HT

Bavaria SR41 HT

43'4 "(13.21m) €400,316 (Sin IVA)
Bavaria R40 Coupe

Bavaria R40 Coupe

42'4 "(12.91m) €482,463 (Sin IVA)
Bavaria R40 Fly

Bavaria R40 Fly

41'6 "(12.65m) €514,766 (Sin IVA)
Bavaria VIDA 33 HT

Bavaria VIDA 33 HT

36'2 "(11.03m) €286,180 (Sin IVA)
Bavaria S36 HT

Bavaria S36 HT

35'5 "(10.8m) €291,409 (Sin IVA)