Bavaria Vision 42

Bavaria Vision 42

41'0 "(12.5m) €231,850 (Sin IVA)
Bavaria Vision 42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) €218,830 (Sin IVA)